VÝCVIK POĽOVNÉHO STAVAČA

Výcvik a výchova psa na poľovné skúšky je zameraná na základnú poslušnosť, prinášanie zveri -  APORT kombináciou metód par force s hravou metódou, kľudy na stanovišti, kľud po vystrele, práca s nízkym nosom VLEČKY a STOPY, aport lišky, OHRÁDKA s líškou, aport z vody, OCHOTA a OVLADATEĽNOSŤ psa vo vode, v rakosí, v lese...

 

Stále je veľa majiteľov, ktorý sa domnievajú, že přinášanie je dedičnou vlastnosťou. Určitá časť psov sa skutočne naučí aportovať sama, bez pomoci človeka, ale to vetšinou nestačí, aby sa z nich stali spoľahliví prinášači. Cvičiteľ u nich musí naopak úmyselne vyprovokovať nejakým neobvyklým požiadavkom aspoň slabý odpor, aby im vštepil ponaučenie, že přinášanie nie je zábavou, ale vážnou povinnosťou.  Bolo by tiež chybou, keby pes s nadpriemerným nosom; skalopevným vystavovaním a s dravou chuťou ku každej inej práci bol vyradený preto, že nezdedil po predkoch vlohu k prinášaniu, keď to ide napraviť. S přinášaním je spojené riadne odovzdanie zveri. Prinášanie patrí niekedy k prirodzenosti psa a závisí na dedičných vlohách, zatiaľ čo odovzdávanie sa zpravidla prirodzenosti psa úplne prieči. Musí byť preto predmetom výcviku, a to nie pre parádu, nie pre hladačky, ale preto, aby u psa bolo zakódované hlboké povedomie povinnosti, že nájdenú zver musí odovzdať riadne a za všetkých okolností do rúk svojho pána.                                                                                              

“Preto považujem dobre zvládnutý APORT ( pes ho urobi vždy a s chuťou ) za znak úspechu a až potom treba prejsť k ďaľšiemu poľovného výcviku.

 

 

Zameranie kynologického výcviku

 

  • výcvik základnej poslušnosti – vodenie na remeni, privolanie, odloženie
  • výcvik psa na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti podľa plemien  v súlade s predpísanými disciplínami skúšobného poriadku Slovenského poľovníckeho zväzu
  • výcvik psa na skúšky chovnosti

 

 

Ak ste jedným z tých, ktorý si zadovažil poľovného stavača a chcete ho poľovne viesť ( poľovať s ním) alebo ho uchovniť, ale nemáte čas alebo si netrúfate, ozvite sa.

 

Skúšobný poriadok pre stavače

 

Na týchto skúškach sa môžu zúčastňovať všetky stavače bez ohľadu na vek a predtým absolvované skúšky. Skúšajú sa rôzne disciplíny v závislosti na druhu skúšok, stupňa náročnosti a prostredia (biotopu – les, pole, voda).

V skúšobnom poriadku pre stavače sú nasledujúce skúšky:

SVS – skúšky vlôh

JSS – jesenné skúšky stavačov

LSS – lesné skúšky

VP – skúšky vodnej práce 
Skúšajú sa nasledujúce vlastnosti:
prinášanie zastrelenej kačice z hlbokej vody, naháňanie v tŕstí, dohľadávanie strelenej kačice v tŕstí, 
ochota psa pracovať v hlbokej vode, sliedenie za živou kačicou, správanie sa na stanovišti

VSS – všestranné skúšky – podmienkou je účasť na JSS, alebo LSS a SO so známkou aspoň 2

FT – Field trials – špeciálne skúšky anglických stavačov, retrieverov a iných poľovníckych plemien v poľnej práci, alebo hľadaní na poli. Pri týchto skúškach sa zver nestrieľa. Hodnotí sa hľadanie, vystavovanie, priznávanie a poslušnosť, pričom sa posudzuje aj správanie vodiča.


 

Skúšajú sa tieto disciplíny a vlastnosti:

 

čuch, práca psa na spoločnej poľovačke, vrodená chuť do práce, hľadanie, vystavovanie,  postupovanie, záujem o stopu zveri, dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri, prinášanie pernatej a srstnatej zveri  na diaľku, prinášanie vlečenej líšky a zajaca na diaľku v lese, prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri, pokojnosť pred pernatou a srstnatou zverou, správanie sa po výstrele, poslušnosť psa, vodenie na remeni, práca na pofarbenej stope srnčej zveri, práca na umelo založenej nepofarbenej stope srnčej zveri (akým spôsobom bude pes na stope pracovať – ako vodič, ohlasovač, alebo hlásič, či tzv. hlasitý oznamovač – musí psovod nahlásiť vopred rozhodcovi),  prinášanie líšky cez prekážku, chuť do práce s líškou, správanie sa na stanovišti, vyháňanie zveri z húštin, sliedenie , posiedka